ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม ตัวอย่างการเขียนรายงาน
ใบกรอกทะเบียนประวัติ ฯลฯ

Read More

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

Read More

03

ตารางกำหนดการลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*****************************************

ประกาศ

อบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 48 วันที่ 25 – 28 พ.ค. 2562 (เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 

02 529 4164 และ 02 5290674 – 7 ต่อ 173 คุณบี คุณเพชร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  48         วันที่  8 – 11 มิถุนายน  2562                         รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  47          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งและยืนยันสิทธิ์ ที่สามารถดำเนินการไปพร้อมกับการขออนุญาตเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน

1. ระบุรายละเอียด  

“จองที่นั่งอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 48  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5  มิ.ย. 2562

พร้อมกับ  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่ เบอร์โทรศัพท์  

ส่งมาทาง…

E-mail:  bee21_37@hotmail.com

2. รอการตอบกลับผ่านช่องทางเดิม ซึ่งจะมีการตอบกลับเวลาประมาณ 15.00 – 16.30 น. ในแต่ละวัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว จะดำเนินการในวันถัดไป

ข้อความในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

“รับจองที่นั่งอบรมวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  48

วันที่ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่  5 มิ.ย. 2562

คุณครูสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 29-31 พ.ค. 2562  พร้อมแจ้งเลขบัญชีของทางมหาวิทยาลัย 

เมื่อชำระแล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมติดหลักฐานการชำระเงินพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามเอกสารแนบ(ซึ่งแนบไปพร้อมอีเมลตอบกลับ) เพื่อแจ้งยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน และนำเอกสารตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงินในวันอบรม**

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนประวัติ และตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผ่านทาง http://edu.vru.ac.th/cdt/ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ และกดคำว่า เอกสารดาวน์โหลด 

**นำมาส่งในวันที่อบรม

 

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ : 02 529 4164 และ 02 5290674 – 7 ต่อ 173 คุณบี คุณเพชร

 

หลักสูตร                                                  กำหนดการอบรม                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  48         วันที่  8 – 11 มิถุนายน  2562      (60)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  47          วันที่ 23 – 26  สิงหาคม  2561  (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  46          วันที่ 1 – 4  มิถุนายน  2561       (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  45          วันที่ 1 – 4  มิถุนายน  2561       (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  44          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl
ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่  43          วันที่ 23 – 26 เมษายน 2561     (เต็ม)           รายชื่อผู้มีสิทธิ์ hl

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิก

**********************************************************************************************************

ตารางกำหนดการบริการวิชาการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โครงการพัฒนาครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
********************************

ที่

หลักสูตร

จำนวน

สถานที่

ใบสมัคร

 1
 กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก” 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
 
 100 คน
มรภ.วไลยอลงกรณ์   
 คลิก
         
         
         
         
 
  

ัั

02
สพฐ   กระทรวงศึกษาธิการ   กรมบัญชีกลาง
วช   คุรุสภา   ห้องสมุดความรู้
โทรทัศน์ครู   ครูบ้านนอก   โรงเรียนในฝัน

เริ่มนับวันที่ 10 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :