ผู้สมัครครูชำนาญการพิเศษ (สพป.)

ปีพุทธศักราช 2555
เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2556
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2557
› เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2558
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2559
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

       ปีพุทธศักราช 2560
       
เดือนมีนาคม 
       › เดือนเมษายน 
       › เดือนมิถุนายน 
       › เดือนกรกฎาคม 
       › เดือนสิงหาคม 
       › เดือนกันยายน  
       › เดือนธันวาคม 

       ปีพุทธศักราช 2561
       
› เดือนมกราคม
       › เดือนกุมภาพันธ์

       ปีพุทธศักราช 2562
       
› เดือนพฤษภาคม