ผู้สมัครครูชำนาญการพิเศษ (สพม.)

ปีพุทธศักราช 2555
เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2556
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2557
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2558
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ปีพุทธศักราช 2559
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

        ปีพุทธศักราช 2560
       
เดือนมีนาคม 
       › เดือนเมษายน 
       › เดือนพฤษภาคม 
       › เดือนมิถุนายน 
       › เดือนกรกฎาคม 
       › เดือนตุลาคม 
       › เดือนธันวาคม 

       ปีพุทธศักราช 2561
       
› เดือนมกราคม
       › เดือนกุมภาพันธ์