เอกสารดาวน์โหลด


หลักสูตรการพัฒนาข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนเเต่งตั้งให้มีเเละเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

⇒   รายละเอียดการลงทะเบียนอบรม

               ⇒   ขั้นตอนการสำรองที่นั่งเข้าอบรม

               ⇒   เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม

⇒   แบบฟอร์มการส่งหลักฐาน ค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันเข้ารับการพัฒนา

⇒   ตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

⇒   ใบกรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา

⇒    กำหนดการอบรม
กำหนดการผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ
hl
 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
hl  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กำหนดการครู
hl  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

hl  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


⇒   ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรมผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ
hl
 
ใบกิจกรรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

hl  ใบกิจกรรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ใบกิจกรรมครู
hl  ใบกิจกรรมวิทยฐานะชี่ยวชาญ

hl  ใบกิจกรรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ