คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โพสต์วันที่ 21 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียน โพสต์วันที่ 15 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ โพสต์วันที่ 5 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 23 ส.ค. 2559
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559 โพสต์วันที่ 1 ก.ค. 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559

ภาพกิจกรรม

100452

"พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 และร่วมแปรอักษร "คนของพระราชา ๙ มรภ.วไลยอลงกรณ์" ซึ่งเป็นการร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

34 Photos

100451

"วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม "วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งภายในงานได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะ และ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและลงนามแสดงความอาลัย ณ ชั้น 1 อาคาร 80 ปี

8 Photos

100450

"มรภ.วไลยอลงกรณ์ รวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี ประธานในพิธีเป็นผู้นำร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และตั้งจิตอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 หลังจากเสร็จพิธี ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง โดยการทำความสะอาด 5 ส. กิจกรรมในครั้งนี้ ชาววไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

13 Photos

100449 แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษาโรงเรียนหินกองวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และส่ขาวิชาวิทยาศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นำโดยอ.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์และ อ.กนกวรรณ ปานสุขสาร แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา ร.ร.หินกองวิทยา

4 Photos

100448 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos