ข่าวประชาสัมพันธ์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนีย์บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 19 ก.ค. 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โพสต์วันที่ 13 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 26 มิ.ย. 2561
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 25 มิ.ย. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 โพสต์วันที่ 26 มี.ค. 2561