ข่าวประชาสัมพันธ์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 21 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 โพสต์วันที่ 26 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) โพสต์วันที่ 21 มี.ค. 2561
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งรอบรรจุ 72 อัตรา โพสต์วันที่ 7 ก.พ. 2561