ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ขอเชิญร่วมตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โพสต์วันที่ 4 ก.ค. 2565
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3,583 คน โพสต์วันที่ 16 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 โพสต์วันที่ 16 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) โพสต์วันที่ 30 พ.ค. 2565
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2560-2561 โพสต์วันที่ 3 มี.ค. 2565
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 7 ธ.ค. 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 19 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหนาที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 19 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศยบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 โพสต์วันที่ 3 พ.ย. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 28 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 24 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 22 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รอบรับตรง รายชื่อผ่านสำรอง โพสต์วันที่ 17 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รอบรับตรง คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 15 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 10 มิ.ย. 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน โพสต์วันที่ 24 พ.ค. 2564
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหนาที่ประจำสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 24 พ.ค. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โพสต์วันที่ 5 พ.ค. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 25 มี.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) โพสต์วันที่ 1 ก.พ. 2564
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 4 ม.ค. 2564
มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ของคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 1) โพสต์วันที่ 22 ธ.ค. 2563
มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และป้องกันการแพร่ระบาดดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 (ฉบับที่ 10) โพสต์วันที่ 20 ธ.ค. 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา โพสต์วันที่ 17 ธ.ค. 2563
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2564 หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โพสต์วันที่ 17 ธ.ค. 2563
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดและร่วมเลือกซื้อหนังสือต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมงาน Book Fair โพสต์วันที่ 17 ธ.ค. 2563
การเข้าถึงข้อมูลความหลายหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โพสต์วันที่ 17 ธ.ค. 2563
โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือโรงเรียนมารีวิทย์ โพสต์วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมจิต วันทา บูชาครู ครุศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่ 30 พ.ย. 2563
เรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่ 30 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 โพสต์วันที่ 18 ส.ค. 2563
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ โพสต์วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โพสต์วันที่ 20 ก.ค. 2563
แจ้งการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ โพสต์วันที่ 18 มิ.ย. 2563
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 9 มิ.ย. 2563
การยื่นคำร้องขอจบผ่านระบบออนไลน์ โพสต์วันที่ 5 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 1 มิ.ย. 2563
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 7 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โพสต์วันที่ 1 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โพสต์วันที่ 28 เม.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 7 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับออนไลน์ เพื่อประกอบการขอใบวิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 58) โพสต์วันที่ 3 เม.ย. 2563
รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โพสต์วันที่ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาคเรียน 2/2562 และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดดูร้อน/2562 โพสต์วันที่ 18 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โพสต์วันที่ 17 มี.ค. 2563
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โพสต์วันที่ 12 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง โพสต์วันที่ 3 ก.ค. 2562
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 27 มิ.ย. 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 7 มิ.ย. 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 3-7 (ฉบับแก้ไข) โพสต์วันที่ 28 พ.ค. 2562
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โพสต์วันที่ 25 เม.ย. 2562
มาตรฐานวิชาชีพครู และการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ โพสต์วันที่ 22 เม.ย. 2562
รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 8 โพสต์วันที่ 11 มี.ค. 2562
กิจกรรมประกวดการเล่านิทานและการผลิตสื่อการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและระดับปริญาตรี โพสต์วันที่ 20 ก.พ. 2562
แจ้งจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 8 โพสต์วันที่ 18 ก.พ. 2562
รายชื่อและตารางสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 57 (VRU-TEP) โพสต์วันที่ 7 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8 โพสต์วันที่ 18 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมถรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โพสต์วันที่ 15 ม.ค. 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) โพสต์วันที่ 2 ม.ค. 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานในการจัดงานแข่งขัน Women’s World Floor Championships 2019 Qualification โพสต์วันที่ 26 ธ.ค. 2561
แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โพสต์วันที่ 22 พ.ย. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โพสต์วันที่ 19 พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2562 โพสต์วันที่ 12 พ.ย. 2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน และตารางสอบนักศึกษา เต็มเวลา จันทร์- ศุกร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 โพสต์วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1/2562 และ ภาคเรียนที่ 2/2562 โพสต์วันที่ 25 ต.ค. 2561
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 28 ก.ย. 2561
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 3 ก.ย. 2561
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 โพสต์วันที่ 17 ส.ค. 2561
ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลง สถานที่ วันปฐมนิเทศและรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 2 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 25 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนีย์บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 19 ก.ค. 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โพสต์วันที่ 13 ก.ค. 2561
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โพสต์วันที่ 1 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 26 มิ.ย. 2561
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 25 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 6 โพสต์วันที่ 6 มิ.ย. 2561
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 21 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สอบรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 6 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2561
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน โพสต์วันที่ 3 เม.ย. 2561
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2561 โพสต์วันที่ 3 เม.ย. 2561
ขอเชิญร่วมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเชิญชวนแต่งชุดไทย โพสต์วันที่ 2 เม.ย. 2561
กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และส่งเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) โพสต์วันที่ 28 มี.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 โพสต์วันที่ 26 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) โพสต์วันที่ 21 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571) โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ รหัส 571) โพสต์วันที่ 20 ก.พ. 2561
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำแหน่งรอบรรจุ 72 อัตรา โพสต์วันที่ 7 ก.พ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน” โพสต์วันที่ 8 ม.ค. 2561
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โพสต์วันที่ 24 พ.ย. 2560
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018) วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
โพสต์วันที่ 10 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 โพสต์วันที่ 31 ก.ค. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โพสต์วันที่ 27 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ SEA TEACHER รุ่น 4 โพสต์วันที่ 25 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 18 ก.ค. 2560
ประกาศขยายการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 27 มิ.ย. 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในประบรมราชูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โพสต์วันที่ 22 พ.ค. 2560
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2560 โพสต์วันที่ 16 พ.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 4-6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 8 พ.ค. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 4-6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 20 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 โพสต์วันที่ 28 ก.พ. 2560
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 55 เพื่อรับ ทรานสคลิป ใบรับรองคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพครู โพสต์วันที่ 17 ก.พ. 2560
ประกาศยกเลิกการอบรมมาตรฐานที่ 1-3 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 7 ก.พ. 2560
ประกาศรับสมัคร โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 17 ม.ค. 2560
ประกาศแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โพสต์วันที่ 21 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียน โพสต์วันที่ 15 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ โพสต์วันที่ 5 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 23 ส.ค. 2559
แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มนักศึกษาที่มาขอรับหนังสือรับรองกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 โพสต์วันที่ 6 ก.ค. 2559
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 4 ก.ค. 2559
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559 โพสต์วันที่ 1 ก.ค. 2559
ตารางกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โพสต์วันที่ 2 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ(แก้ไข) โพสต์วันที่ 17 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง วันที่สอบ 19 พฤษภาคม 2559 โพสต์วันที่ 16 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน ณ ต่างประเทศ โพสต์วันที่ 28 เม.ย. 2559
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โพสต์วันที่ 27 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์) โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
เชิญชม นิทรรศการนวัตกรรมและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โพสต์วันที่ 11 เม.ย. 2559
รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559 โพสต์วันที่ 5 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมอบรม ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย โพสต์วันที่ 18 ก.พ. 2559
โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพลักษณะบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน โพสต์วันที่ 20 พ.ย. 2558
เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ICT and Media Literacy for English Teachers” โพสต์วันที่ 9 พ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี โพสต์วันที่ 4 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) โพสต์วันที่ 21 ก.ค. 2558
กำหนดการปฐมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อใหม่ ปีการศึกษา 2558 โพสต์วันที่ 15 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 โพสต์วันที่ 10 ก.ค. 2558
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2558 โพสต์วันที่ 2 ก.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2558
เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 29 โพสต์วันที่ 19 มิ.ย. 2558
เปิดรับสมัครอบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 28 โพสต์วันที่ 8 ม.ค. 2558
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 โพสต์วันที่ 18 ธ.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่มีรายชื่อดังเอกสาร ให้มาเบิกเงินค่าเล่าเรียน โพสต์วันที่ 11 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2557 โพสต์วันที่ 11 ธ.ค. 2557
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 โพสต์วันที่ 8 ธ.ค. 2557
ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 โพสต์วันที่ 8 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2/2557 โพสต์วันที่ 26 พ.ย. 2557
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 โพสต์วันที่ 28 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557 โพสต์วันที่ 22 ต.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2557 โพสต์วันที่ 20 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557 โพสต์วันที่ 31 ก.ค. 2557
กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาภาพปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557 โพสต์วันที่ 28 ก.ค. 2557
ประกาศรับเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557 โพสต์วันที่ 15 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับครูโรงเรียนเครือข่าย โพสต์วันที่ 10 ก.ค. 2557
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 28 พ.ค. 2557
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 21 เม.ย. 2557
คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการประกวดการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 10 ม.ค. 2557
ขอความกรุณาศิษย์เก่าทุกท่านได้กรอกฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โพสต์วันที่ 27 ธ.ค. 2556
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ยกเลิก) โพสต์วันที่ 13 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 19 ส.ค. 2556
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โพสต์วันที่ 6 ส.ค. 2556
แจ้งกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 โพสต์วันที่ 18 มิ.ย. 2556
การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โพสต์วันที่ 11 มิ.ย. 2556
กำหนดการปฐมนิเทศ/ตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 3 โพสต์วันที่ 23 พ.ค. 2556
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทราบ โพสต์วันที่ 10 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 โพสต์วันที่ 15 มี.ค. 2556
ประกาศการกำหนดใช้การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โพสต์วันที่ 26 ก.พ. 2556
โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชากรศึกษาปฐมวัย โพสต์วันที่ 13 ก.พ. 2556
รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 15 ม.ค. 2556
ขออภัย เนื่องจากหมายเลขติดต่อภายในขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2259-3099 และ 0-2529-4165 โพสต์วันที่ 20 พ.ย. 2555
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 โพสต์วันที่ 17 ก.ย. 2555
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “โครงการนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” วันที่ 19 กันยายน 2555
โพสต์วันที่ 4 ก.ย. 2555
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 1 อัตรา โพสต์วันที่ 22 พ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โพสต์วันที่ 25 มี.ค. 2555
โครงการประกวด Video Clip รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท้องในวัยรุ่น โพสต์วันที่ 21 ก.ย. 2554
แบบฟอร์มคู่มือการประเมินและเครื่องมือการประเมิน โพสต์วันที่ 29 ส.ค. 2554
กำหนดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัย โพสต์วันที่ 29 ส.ค. 2554
ตารางอบรมครูทั้งระบบ โครงการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 โพสต์วันที่ 15 ส.ค. 2554
การประเมินและผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โพสต์วันที่ 9 ส.ค. 2554
การตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Authen) โพสต์วันที่ 4 ส.ค. 2554
แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 โพสต์วันที่ 4 ส.ค. 2554
อาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านให้ดาวน์โหลดแผ่นแบบและดาวน์โหลดแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ โพสต์วันที่ 29 เม.ย. 2554
แจ้งนักศึกษารหัส 49 ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ที่คณะครุศาสตร์ โพสต์วันที่ 7 เม.ย. 2554
ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง โพสต์วันที่ 31 มี.ค. 2554
บันทึกความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านโทรทัศน์ครู โพสต์วันที่ 28 มี.ค. 2554
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 17 มี.ค. 2554
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 3 ปี สายวิชาการ โพสต์วันที่ 11 มี.ค. 2554
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 3 ปี สายสนับสนุน โพสต์วันที่ 11 มี.ค. 2554
MOU การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างคุรุสภากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์วันที่ 23 ก.พ. 2554
โครงการ การประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา โพสต์วันที่ 22 ก.พ. 2554
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โพสต์วันที่ 9 ก.พ. 2554
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โพสต์วันที่ 3 ก.พ. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางการศึกษา เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิกการสอน” โพสต์วันที่ 3 ก.พ. 2554
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ม.ค. 2554
กำหนดการวัดตัวตัดชุดครุย วันที่ 15-23 มกราคม 2554 โพสต์วันที่ 5 ม.ค. 2554
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โพสต์วันที่ 23 พ.ย. 2553
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ต.ค. 2553
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา โพสต์วันที่ 27 ต.ค. 2553
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โพสต์วันที่ 8 ต.ค. 2553
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา โพสต์วันที่ 1 ต.ค. 2553
โครงการสานพี่ร้องเพื่อพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครู โพสต์วันที่ 16 ก.ย. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มเสริมสร้างความรู้ (TQF)… โพสต์วันที่ 21 มิ.ย. 2553
แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู… โพสต์วันที่ 14 มิ.ย. 2553
แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบคคลากรทางการศึกษา.. โพสต์วันที่ 14 มิ.ย. 2553