แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 1/2559


[embeddoc url=”http://edu.vru.ac.th/main/wp-content/uploads/2016/07/2016_07_01_14_58_50.pdf” height=”700px” download=”all” viewer=”google”]