ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานในการจัดงานแข่งขัน Women’s World Floor Championships 2019 Qualification – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานในการจัดงานแข่งขัน Women’s World Floor Championships 2019 Qualification

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝ่ายต้อนรับและประสานงาน จำนวน 15 คน ในการจัดงานแข่งขัน Women’s World Floor Championships 2019 Qualification ระหว่างวันที่ 26 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2562 มีสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยง (ตามเอกสารแนบ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร: สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
สมัครได้ที่ อ.อรัญญา มุดและ โดยส่งรายชื่อและเบอร์โทรมาที่
E-mail:nina_aranyani@hotmail.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<