ติดต่อเรา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ติดต่อเรา

null

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3099,02-529-4165 เบอร์แฟกซ์ : 02-529-3099 ต่อ 13
e-mail: education@vru.ac.th


สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย


บริเวณคณะ มุมมอง 360 องศา


Click to open larger picture


Click to open larger picture