สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศสำนักงารศึกษา กรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561