ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ


กำหนดการยื่นหลักฐานเอกสารด้วยตนเอง
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
ณ เรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา


>> ดาวน์โหลดประกาศ <<