โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือโรงเรียนมารีวิทย์ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือโรงเรียนมารีวิทย์

โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือโรงเรียนมารีวิทย์


โดยผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ
โทรศัพท์ 061-8646986
หรือสมัครผ่านช่องทาง www.Jobs@mvschool.ac.th