ความเคลื่อนไหว – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ โพสต์วันที่ : 4 ก.ค. 2565
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3,583 คน โพสต์วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 โพสต์วันที่ : 16 มิ.ย. 2565
ประกาศโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) โพสต์วันที่ : 30 พ.ค. 2565
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2560-2561 โพสต์วันที่ : 3 มี.ค. 2565